Historie salsy

Národně společenský párový tanec ve čtyř čtvrťovém taktu na 2x4 doby, kterému se dnes říká salsa, se pravděpodobně objevil poprvé na Kubě někdy ve 30. letech 20. století. Od té doby se nekontrolovaně šířil po celé Latinské Americe a strhával k tanci miliony tancechtivých lidí. V zemích, kam se salsa dostala, existovalo velké množství místních folklórních a národně společenských tanců, kterými se tanečníci salsy inspirovali a jejichž prvky implementovali do svého tance.

V každé latinskoamerické zemi se salsa vyvíjela poněkud rozdílně, proto máme dnes salsu např. portorikánskou, kubánskou nebo kolumbijskou. Když se později všechny tyto místní vlny spojily v přistěhovaleckých komunitách v USA, prošel tento tanec raketovým vývojem. Uchytil se zejména v přistěhovaleckých čtvrťích velkých měst a stala se velmi záhy populární masovou zábavou. Hlavními centry byly a jsou New York, Los Angeles a Miami.

V 70. letech se hudební styly jako latin jazz nebo salsa dura staly populárními po celém světě a přinesly s sebou masové rozšíření tanců jako bolero, pachanga, merengue, chachacha nebo mambo po Evropě, Asii a Austrálii. Salsu pak lze chápat jako fůzi všech techto tanečních stylů, umožňující používat všechny předchozí techniky v jednom tanci na jednu skladbu.

Salsa stále ovlivňuje (a je ovliňována) milovníky latinskoamerického tance po celém světě. Vývoj tohoto tance se stále ještě nezastavil.  Prochází módními vlnami a neustále se vrací ke kořenům. Před nedávnem byla velmi populární hlavně romantická salsa a salsa hiphop.  Dnes je opět na vrcholu popularity tradiční kubánská salsa nebo mamabo on2 z New Yorku 70. let. My můžeme společně jen hádat směr, kterým se nadále vydá.

Facebook skupina

facebook bohemian salsa

YouTube kanál

YouTube bohemian salsa

Náš newsletter

nesletter bohemian salsa