Historie salsy

Národně společenský párový tanec ve čtyř čtvrťovém taktu na 2×4 doby, kterému se dnes říká salsa, se pravděpodobně objevil poprvé na Kubě někdy ve 30. letech 20. století. Od té doby se nekontrolovaně šířil po celé Latinské Americe a strhával k tanci miliony tancechtivých lidí. V zemích, kam se salsa dostala, existovalo velké množství místních folklórních a národně společenských tanců, kterými se tanečníci salsy inspirovali a jejichž prvky implementovali do svého tance.

V každé latinskoamerické zemi se salsa vyvíjela poněkud rozdílně, proto máme dnes salsu např. portorikánskou, kubánskou nebo kolumbijskou. Když se později všechny tyto místní vlny spojily v přistěhovaleckých komunitách v USA, prošel tento tanec raketovým vývojem. Uchytil se zejména v přistěhovaleckých čtvrťích velkých měst a stala se velmi záhy populární masovou zábavou. Hlavními centry byly a jsou New York, Los Angeles a Miami.

V 70. letech se hudební styly jako latin jazz nebo salsa dura staly populárními po celém světě a přinesly s sebou masové rozšíření tanců jako bolero, pachanga, merengue, chachacha nebo mambo po Evropě, Asii a Austrálii. Salsu pak lze chápat jako fůzi všech techto tanečních stylů, umožňující používat všechny předchozí techniky v jednom tanci na jednu skladbu.

Salsa stále ovlivňuje (a je ovliňována) milovníky latinskoamerického tance po celém světě. Vývoj tohoto tance se stále ještě nezastavil.  Prochází módními vlnami a neustále se vrací ke kořenům. Před nedávnem byla velmi populární hlavně romantická salsa a salsa hiphop.  Dnes je opět na vrcholu popularity tradiční kubánská salsa nebo mamabo on2 z New Yorku 70. let. My můžeme společně jen hádat směr, kterým se nadále vydá.